28 January 2021

ACTIVITEITEN LUCHT- EN RUIMTEVAART NEDERLAND IN AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2021

LRN zet zich in om de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen. Om dat te kunnen realiseren moeten overheid en luchtvaartindustrie samen investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s.  In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen heeft LRN ( in nauwe samenwerking met de NAG en een aantal van haar leden) stappen genomen om dat te bereiken en zelfs al concrete resultaten behaald!

Subsidieregeling Maakindustrie (Aerospace, Automotive en Scheepvaart)
Op 21 januari jl. heeft het kabinet een subsidieregeling aangekondigd voor duurzame projecten in de automotive, maritieme en luchtvaartsector. Deze regeling richt zich op de korte termijn als reactie op de coronacrisis. Een mooi succes van een intensieve gezamenlijke lobby!

Zie onderstaande tekst die hierover is opgenomen in de kamerbrief. We gaan deze regeling in de komende periode verder uitwerken en komen snel bij u terug met updates.

Steunmaatregelen mobiliteitscluster – maakindustrie
De Nederlandse automotive, luchtvaart en maritieme industrie, prominente sectoren uit de maakindustrie, zijn R&D-intensief en internationaal georiënteerd met een grote klimaatopgave. De omzetten in deze sectoren lopen sterk terug als gevolg van de coronacrisis, waardoor ook de R&D-investeringen onder grote druk staan. R&D is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren en om de klimaatopgaven te realiseren. Om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren zal een subsidieregeling worden opengesteld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De subsidie richt zich op R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten, met een looptijd van 3 tot 4 jaar. Hier kunnen (maak)bedrijven, waaronder veel mkb, en kennisinstellingen via publiek-private samenwerkingen, gebruik van maken.

Een propositie voor her Groeifonds en een Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelings Programma (NOOP)
Daarnaast werkt Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN)  in samenwerking met de Duurzame Luchtvaarttafel aan het opstellen van een propositie voor het Groeifonds. Onderdeel van deze propositie is een ambitieus Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkellings Programma (NOOP).

Campagne op social media
Om de activiteiten van de maakluchtvaart richting de verkiezingen te ondersteunen heeft LRN een social media campagne opgestart met een actieve aanwezigheid op social media, LinkedIn en Twitter, en  ook een speciale landingspagina op de website. Het zou goed zijn indien u deze campagne kan ondersteunen door op Twitter het LRN account te volgen @LRN en berichten te retweeten, bij voorkeur met daarbij een persoonlijke reactie. Ook op LinkedIn zijn wij actief aanwezig en kunt u onze pagina volgen en actief taggen. Tot slot hebben wij de website van LRN geupdate en een zgn. landingspagina toegevoegd. Naar deze pagina kunt u verwijzen en uw volgers komen dan terecht op onze Duurzaamheidspagina!

Verkiezingsdebat LRN
De luchtvaart in 2050 klimaatneutraal, dát is het doel! In aanloop naar de verkiezingen, gaat LRN hierover in gesprek met politici tijdens een online verkiezingsdebat op 17 februari a.s. Want hoe zien zij de toekomst van de Nederlandse én Europese luchtvaartindustrie? En welke rol zien zij voor de overheid bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen? Graag kijken we met elkaar op welke manier samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen en overheid hieraan kan bijdragen.

Tijdens het debat krijgen politici prikkelende stellingen voorgelegd en is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen of dilemma’s voor te leggen. Bent u erbij? Want hierdoor heeft ú de kans om ook zelf invloed uit te oefenen op de plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart!

Wij nodigen u uit om bij het online verkiezingsdebat aanwezig te zijn op woensdag 17 februari a.s. van 15.00 – 16.00 uur. Aanmelden via https://luchtenruimtevaart.nl/verkiezingsdebat/