21 August 2019

[DUTCH] Luchtvaartsector: “Samen aan de slag om techniek weer populair te maken”

Delft, 21 augustus 2019 – Het blijkt moeilijk om jongeren te interesseren voor een technische opleiding. Dit blijkt uit cijfers die het Techniekpact op 20 mei 2019 heeft gepresenteerd aan het ministerie van Economische Zaken. Ook in de luchtvaart technische sector is deze trend duidelijk te zien. Om de groei in de sector en het uitstromende personeel (dat veelal met pensioen gaat) op te kunnen vangen, zijn er in Europa in de komende twintig jaar zo’n 111.000 nieuwe technici nodig. In Nederland en Vlaanderen gaat het over enkele duizenden. Er is behoefte aan een instroom van jonge en frisse talenten.

Om te zorgen dat er de komende jaren voldoende onderhoudstechnici bijkomen, is het Vlaams-Nederlandse Europese Interreg Project “Educavia” opgezet. In dit project ligt de focus op het uitbreiden en promoten van luchtvaart technische opleidingen en innoveren binnen deze opleidingen. Door middel van diverse activiteiten, wordt geprobeerd om jongeren enthousiast te maken voor de opleiding Vliegtuigtechniek. Een opleiding die dynamisch is en na afronding een spectaculaire baan met talloze carrièremogelijkheden biedt, zowel binnen als buiten Nederland.

MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) bedrijven, scholen en brancheorganisaties uit Nederland en België bundelen hun krachten om het project tot een succes te maken.

VLOG
Op diverse manieren wordt er aansluiting gezocht met de doelgroep. “We communiceren via de platforms waar onze doelgroep zich op bevindt”, vertelt Nienke Collée, communicatiemanager bij de NAG – de brancheorganisatie voor de luchtvaart- en luchthavenindustrie. “We zijn ons bewust van het komende tekort aan technici in de branche. Vanuit de branche is er een enorme behoefte aan geschoolde mensen en via dit project willen we daar een oplossing voor vinden. Het interesseren en binden van jongeren aan onze sector is het doel.”

Daarom is Educavia een samenwerking aangegaan met De Videokrant om samen met vlogger Lise van Wijk en haar vlog “VOLGENS!” een kijkje in de keuken te krijgen van de onderhoudshangar van KLM Engineering & Maintenance. Door een onderhoudstechnicus wordt uitleg gegeven over het onderhoudsproces. Ook worden de nieuwste technieken die KLM gebruikt in vliegtuigonderhoud toegelicht en wordt er informatie gegeven over de benodigde opleiding.

Educavia
Educavia kom tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant (NL), het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.

Bekijk de hele vlog hier!