27 May 2019

[DUTCH] PERSBERICHT: Forse investeringen in mbo-luchtvaartonderwijs op Schiphol en Lelystad Airport

Forse investeringen in mbo-luchtvaartonderwijs op Schiphol en Lelystad Airport

Een consortium van onderwijs en arbeidsmarktpartijen, waar ook het ROC van Amsterdam – Flevoland een belangrijke rol in zal spelen, start met steun van landelijke en regionale overheden House of Aviation. Een omvangrijk regionaal investeringsprogramma om de aansluiting tussen onderwijs een arbeidsmarkt op Schiphol en Lelystad Airport te versterken.

De komende periode wordt zowel publiek als privaat 5,6 miljoen euro geïnvesteerd om het mbo-onderwijs gereed te maken voor de uitdagingen van de luchthaven gerelateerde arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Schiphol en ook de luchthaven Lelystad zijn van grote betekenis voor de economische en innovatieve kracht van de Metropoolregio Amsterdam en Nederland als geheel. De directe werkgelegenheid bedraagt circa 65.000 personen waarvan ongeveer 60 procent mbo-geschoold is.

Uitdagingen in de luchtvaart
Werkgevers in de luchtvaart zien voor de komende jaren grote uitdagingen. Centraal staan daarin de belasting van vliegverkeer op de omgeving en het klimaat, de opmars van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie en het groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. De aard en inhoud van het werk gaat veranderen, maar hoe? En hoe snel?

De luchtvaart kenmerkt zich door een diversiteit in functies met een grote onderlinge verbondenheid, samenhang en wederzijdse afhankelijkheid van alle sectoren en beroepen. Omdat de luchtvaart een waardeketen is van verschillende sectoren zoals logistiek, beveiliging, catering, hospitality, techniek en facility, is een integrale benadering – ook vanuit onderwijsperspectief – van groot belang voor een goede instroom van afgestudeerde mbo-studenten én voor de ontwikkeling van huidige werknemers in de luchtvaart met de juiste skills en vaardigheden.

House of Aviation zal verschillende concepten gaan ontwikkelen om de ‘integrale luchthavenmedewerker’ van de toekomst op te gaan leiden.

Belangrijke vragen voor het mbo
Ook het middelbaar beroepsonderwijs staat voor belangrijke vragen: hoe kunnen we veel sneller dan nu inspelen op de banen van de toekomst? Hoe geven we technologische ontwikkelingen een plek in het onderwijs? Hoe geven we vorm aan het leren in de toekomst? Hoe gaat het onderwijs een bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen? Dit zijn vragen die centraal staan in House of Aviation.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam verzorgen in de Metropoolregio Amsterdam het luchtvaart gerelateerd beroepsonderwijs. De werkgevers op de luchthaven en deze onderwijsinstellingen hebben daarom het initiatief genomen om House of Aviation op te richten. MBO College Airport en Luchtvaart Community Schiphol zullen in een publiek-private samenwerking een voortrekkersrol innemen in dit programma om de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven te verbeteren.

Gezamenlijke ontwikkeling
House of Aviation werkt volgens een ontwikkelstrategie waarbij verandering geleidelijk wordt gerealiseerd en medewerkers betrokken zijn bij alle fasen van de verandering. Opleidingsteams, medewerkers uit het bedrijfsleven en studenten ontwikkelen gezamenlijk prototypes van verschillende grootte, waardoor de bestaande opleidingen en manieren van werken hier gaandeweg in opgaan. In Learning Labs wordt gewerkt aan drie thema’s: de duurzame luchthaven, de digitale luchthaven, de integrale luchthaven & een leven lang ontwikkelen.

Verankeren van duurzaamheid
Met deze thema’s gaat House of Aviation onder andere duurzaamheid verankeren in het onderwijs, studenten vertrouwd maken met nieuwe processen/systemen en technologie en een bijdrage leveren aan integrale werkzaamheden op de luchthaven door nieuwe skills te introduceren in het onderwijs. Een concreet initiatief is onder andere het realiseren van een onderwijsvoorziening op Lelystad Airport. In nauwe samenwerking met de KLM wordt daarnaast een hoogwaardige simulatie-omgeving gerealiseerd op MBO College Airport voor airport operations & logistics. Ook worden er initiatieven ontplooid om duurzaamheid in de luchtvaartsector te versterken.

House of Aviation hanteert nadrukkelijk een open netwerkconcept. Dit betekent dat ook andere werkgevers en kennisinstellingen actief op de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport uitgenodigd worden om te gaan participeren in House of Aviation.

De samenwerkende partijen
Het consortium dat House of Aviation start, bestaat uit: KLM, Royal Schiphol Group, Lelystad Airport, Swissport, Facilicom, Viggo, Transavia, I-SEC, Luchtvaart Community Schiphol, ROC van Amsterdam – Flevoland, Hogeschool van Amsterdam, Dunamare Onderwijsgroep, Iris onderwijsgroep, Sectorfonds Luchtvaart, College Belanghebbende Luchtvaart Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs (Regionaal Investeringsfonds MBO), de gemeente Amsterdam, de gemeente Lelystad, de provincies Noord-Holland en Flevoland ondersteunen het programma financieel.

Regionaal Investeringsfonds
Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs. Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.