29 October 2020

[DUTCH] Technische samenwerking tussen het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs CvBLo en NAG.

Tijdens de CvBLo bestuursvergadering van 28 oktober zijn twee belangrijke besluiten genomen.

1.  Het CvBLo heeft een nieuwe missie en rol.

Het nieuwe CvBLo gaat zich focussen op de verbinding van de brede luchtvaartindustrie (Maak en MRO) en het onderwijs (MBO, HBO en WO). Daarbij is er speciale aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende technisch personeel, innovatie en kennisvalorisatie. De verduurzaming binnen de luchtvaart speelt hier natuurlijk een voorname rol. Achter deze missie hangt een omvangrijk takenpakket waarvoor een programma manager zal worden aangetrokken.

2. De NAG als beoogde uitvoeringsorganisatie.

Het nieuwe CvBLo bedient de luchtvaartindustrie in Nederland vanuit een neutrale positie maar zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande structuren (administratie, ledenbestand, kennisnetwerk, etc.). De NAG heeft hiervoor alle kenmerken die op deze behoefte aansluiten. Het CvBLo heeft de NAG verzocht om de komende twee jaar gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en het management van de NAG in een zogenoemde technische samenwerking. Het bestuur van het CvBLo blijft in deze periode eindverantwoordelijk. De intentie is om bij wederzijdse tevredenheid over twee jaar beide organisaties te integreren. Op de komende ledenvergadering op 10 december besluiten de leden over dit verzoek.