9 January 2019

Handelsmissie met minister Sigrid Kaag naar de Duitse deelstaat Bremen

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan mee met de handelsmissie naar Bremen met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brengen. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van:

  • Ruimtevaart
  • Wind op zee (offshore wind)

Ruimtevaart

Het Bundesland Bremen is trots op zijn ruimtevaartsector: met de 3 grote spelers Airbus, OHB en Arianegroup en een aantal kleinere bedrijven die actief zijn in de ruimtevaart, mag Bremen zich met recht een ruimtevaarthotspot noemen. Recentelijk hoogtepunt voor de Bremense ruimtevaartindustrie was de International Astronautical Conference, ’s werelds grootste beurs op het gebied van ruimtevaart, die in oktober 2018 in Bremen werd georganiseerd.

Ook in Nederland zijn ambitieuze bedrijven en kennisinstellingen actief in de ruimtevaart. Voor hen is deze missie is een uitgelezen kans om nieuwe banden te smeden tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en overheid, maar ook om reeds bestaande betrekkingen een boost te geven. Daarbij zal de aandacht specifiek op 2 thema’s liggen: toepassingen van satellietdata en samenwerking in de high-tech toeleverketen.

Bekijk het conceptprogramma ‘Ruimtevaart: to space, from space and in space’ (pdf, Engelstalig) of lees de sectorinformatie.

Wind op zee (offshore wind)

Een succesvolle en tijdige transitie naar duurzame energiebronnen is voor het toekomstige economische succes van Duitsland en Nederland essentieel. Windenergie staat daarom hoog op de politieke agenda de komende jaren. In Duitsland zijn de ambities voor de uitbouw van duurzame energie recentelijk nog eens aangescherpt. De ambitie is dat in 2030 minimaal 65% van de elektriciteit (voorheen 55%) duurzaam opgewekt wordt.

De afgelopen jaren heeft vooral Bremerhaven, een stad die direct aan de kust ligt, zich ontwikkeld tot een belangrijke industriële hub voor de Duitse offshore-windindustrie. Met de ‘Windagentur Bremerhaven (WAB)’ beschikt de stad over hét nationale branchecluster van de offshore-windindustrie — de WAB telt circa 300 leden waarvan 60 direct in de deelstaat Bremen gevestigd zijn. Daarnaast zitten in Bremerhaven gezaghebbende onderzoeksinstituten zoals het Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES).

De Nederlandse sector-organisatie (NWEA) en de WAB zien grote belangstelling voor een verdere uitbouw en verdieping van de wederzijdse relatie.

Bekijk het conceptprogramma Wind op zee (pdf, Engelstalig) of lees de sectorinformatie.

Duitsland

Duitsland is economisch gezien enorm belangrijk voor Nederland. Het is de belangrijkste handels- en innovatiepartner, zowel op het gebied van export en import als voor Europese innovatieprojecten. Het jaarlijks handelsvolume tussen de 2 landen behoort tot een van de grootste ter wereld. 1/5e van onze totale export gaat naar Duitsland. In Duitsland wordt op jaarbasis meer dan € 90 miljard geïnvesteerd in Research & Development, waarvan 2/3 door de private sector. Nederland is in Duitsland de grootste investeerder.

Bedrijvenprogramma

De missie geeft u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners. U krijgt ook een goed beeld van de mogelijkheden die de deelstaat Bremen u te bieden heeft. In het bijzonder geeft deze missie u als bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze specifieke markten te verkennen.

De missie omvat verschillende programmaonderdelen, zoals:

  • seminar(s) en/of workshop(s);
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen;
  • Holland Trade Dinner;
  • netwerkevenementen.

Deelname

Deelname kost  € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer. Let op: iedere deelnemer moet zich apart aanmelden.

Het dienstenpakket bevat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens uw verblijf in Duitsland.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd om een hotelarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname aan deze missie. Dit kan tot en met 28 januari 2019.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan, binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Margriet Veenstra, projectleider economische missies
E: margriet.veenstra@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Hamburg, en VNO-NCW/MKB–Nederland.