14 April 2021

Masterclass Safety Management System op 11 mei 2021 van 15.30 – 16.30 uur

Doelgroep:
luchtvaart- en spoorwegondernemingen

Organisator:
ADSE

Deelname:
gratis

Inhoud
Rail en Luchtvaart. Vaak gescheiden transportwerelden, maar ook werelden met grote overeenkomsten. Vooral op het gebied van hoe men over veiligheid denkt.

Beide werelden maken al jaren gebruik van kwaliteitssystemen om veiligheid te verhogen. Kwaliteitsdenken maakt vaak gebruik van geplande binaire (goed-fout) metingen door middel van nalevingsaudits op producten en processen. Hierbij is de aanname dat een dergelijke binaire aanpak leidt tot verhoging van de veiligheid.

Veiligheid is echter geen binair begrip, maar kent vele factoren die constant aandacht moeten krijgen en waarop gestuurd moet worden binnen de organisatie; van de werkvloer tot op strategisch niveau. Een goed Safety Management System (SMS) draagt hieraan bij, waarbij aandacht voor veiligheid intrinsiek en integraal onderdeel is van de aansturing van bedrijfsprocessen.

Voor zowel de railwereld als de luchtvaartwereld is of wordt SMS verplicht gesteld. In de luchtvaart bestaat SMS reeds voor operationele bedrijven, maar zal SMS ingevoerd worden voor onderhoud-, productie- en ontwerporganisaties. Voor de railsector is SMS al ingevoerd voor operatie-, infrastructuur- en onderhoudsorganisaties, maar is recent nieuwe regelgeving van kracht die SMS naar een hoger niveau moeten gaan tillen.

SMS is hét gereedschap om te sturen op veiligheid, gebruikmakend van onder meer risico evaluaties op techniek-, proces- en mensniveau. Om veiligheidsrisico’s in te schatten kan er geleerd worden van interne en externe bronnen binnen de eigen transport modaliteit maar ook van andere transportmodaliteiten.

Daarom bieden ADSE en Intergo luchtvaart-en spoorwegondernemingen kosteloos toegang tot een gezamenlijke Rail & Luchtvaart SMS MasterClass op dinsdag 11 mei 2021, 15:30 – 16:30.
Wil je meer te weten komen over SMS? Hoe implementeer en pas je een SMS toe in de organisatie? Hoe meet je de volwassenheid van jouw SMS? En welke processen, methoden en technieken zijn er eigenlijk in een SMS? Meld je dan nu aan via jeroen.brandse@adse.eu.