8 March 2022

The sky is the limit! | Internationale Vrouwendag

Share news

Vandaag is het “Internationale Vrouwendag”, een dag in het teken van de kracht van vrouwen. In diverse sectoren promoten vrouwen de sector waar zij in werken en moedigen  jonge vrouwen aan om hun ambities te volgen. De NAG sprak met vijf stoere vrouwen die hun mannetje staan in de luchtvaart. Zij delen hun ervaringen over werken in de luchtvaart met als doel andere vrouwen te stimuleren te kiezen voor deze sector.

Als luchtvaartbranche blijven we ons inzetten voor het aantrekken van meer (jonge) vrouwen in de luchtvaart. Daarom besteden we ieder jaar aandacht aan internationale vrouwendag en laten we enthousiaste vrouwen aan het woord over het werken in deze mooie sector.

In de bijgevoegde video zetten we vijf sterke vrouwen in de spotlight over hun ervaringen in de luchtvaart. Op deze manier willen wij als sector bijdragen aan niet alleen de gelijkheid in de luchtvaartsector in het algemeen, maar ook de duurzaamheid en innovatiedoelen van de sector en Nederland als geheel. De NAG is ervan overtuigd dat meer vrouwen zullen toetreden en een belangrijke rol hebben in o.a. de verduurzaming van de luchtvaart- en luchthavenindustrie.