18 January 2024

Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland (2024-2050)

Share news

Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) heeft gisteren haar boodschap “Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland (2024-2050)” ten behoeve van de besprekingen op weg naar een nieuw regeerakkoord gepubliceerd.

De boodschap is verstuurd naar de relevante kamerleden, ambtenaren, voorzitters branche-/belangenorganisaties  etc.

Recent heeft de luchtvaart operaties kant haar visie gepubliceerd omtrent verduurzaming van de luchtvaart. Onze boodschap is een uitwerking van commitment  9 uit het stuk van de operatie kant.