4 May 2020

Uitnodiging webinar Clean Aviation programma en HTSM-Aeronautics Roadmap

Maandag 11 mei 2020, 14-16 uur

Beste luchtvaartcollega,

In samenwerking met de TU Delft, GKN Fokker en Koninklijke NLR nodigt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u van harte uit om deel te nemen aan een virtuele bijeenkomst over het Europese Clean Aviation programma (opvolger van Clean Sky 2) en de HTSM-Aeronautics Roadmap update op 11 mei a.s. van 14 tot 16 uur.

We realiseren ons dat door de crisis velen van u niet of minder bezig zijn met de midden- tot lange-termijn. Desalniettemin willen we graag met u van gedachten wisselen over het nieuwe EU Clean Aviation programma en de bijgewerkte HTSM-Aeronautics Roadmap. Het doel van de bijeenkomst is om elkaar te informeren en met elkaar van gedachten te wisselen over het proces en de inhoud. Daarnaast willen wij u adviseren/helpen hoe positie in te nemen met betrekking tot deze programma’s.

EU Partnership Clean Aviation
Al enige tijd wordt er gewerkt aan de opvolger van Clean Sky 2, een proces waar GKN/Fokker, TU Delft en NLR nauw bij betrokken zijn geweest. Dit nieuwe programma, dat loopt van 2021 tot 2027, heet vooralsnog “Partnership for Clean Aviation”. Op dit moment zit men in de afrondende fase van de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). Deze agenda is leidend bij de programmering en geeft dus een goed beeld van wat men kan verwachten van het nieuwe programma. De SRIA zal in de maand mei bij een breed publiek worden getoetst via een online publieke consultatie.

HTSM Aeronautics Roadmap Update
Begin 2020 heeft het Ministerie van EZK verzocht om de maatschappelijke missies als uitgangspunt te nemen voor de roadmaps van de topsectoren. Voor de Aeronautics sector zijn de missies “Duurzaamheid” en “Veiligheid” met meest relevant en deze vormen de rode draad.

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan teamiris@rvo.nl. U ontvangt van ons tijdig een mail met een link naar het webinar en de alle praktische informatie over de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Team IRIS
Internationale Programma’s

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL| Den Haag
Postbus 93144  | 2509 AC | Den Haag
…………………………………………………………………………….

T 088 042 4210
E teamiris@rvo.nl
I http://www.rvo.nl/horizon2020