25 January 2023

Hectisch 2022 en volop kansen in 2023

Share news

Vorig jaar begon ik mijn terugblik over 2021 met de woorden: ”Het was een dynamisch jaar waarbij er diverse (ook ongeplande) activiteiten door de NAG zijn uitgevoerd”. Ik weet inmiddels ook wel dat er door een jaar heen altijd drukke momenten zijn, maar ik vond 2022 toch meer een hectisch jaar dan andere jaren. Momenten van rust heb ik met mijn bestuursleden en het NAG team niet meegemaakt. Maar anderzijds hebben we binnen de Nederlandse luchtvaartsector ook weer stevige stappen voorwaarts gezet en dat moeten we vol blijven houden want dan wordt het weer een sector waar we ook economisch gezien niet omheen kunnen, zowel in Nederland als daarbuiten door onze hoog aangeschreven kennis- en onderzoeksinstellingen en de hoogwaardige en innovatieve industrie, klein en groot.

Eind oktober 2021 was onder stoom en kokend water het groeifondsvoorstel voor de lucht vaartsector ingediend: “Luchtvaart in Transitie”. Met Lucht- en ruimtevaart Nederland (LRN) voorop hebben we als NAG met een groep andere partijen (industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen, de onderwijskant) hard gewerkt om dit te realiseren. Het ontwikkelen van nieuwe kennis en producten, met daarbij de verbinding naar het genereren van nieuwe business voor in Nederland gevestigde bedrijven alsmede de aansluiting op de Human Capital agenda staan in LiT beschreven. De eerste maanden van 2022 hebben we nog veel tijd en energie moeten steken om de vragen vanuit de commissie Dijsselbloem te beantwoorden en de aannames in het document te verklaren en gedetailleerder onderbouwen. Maar deze inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat we in mei 2022 voor een heel groot deel goedkeuring kregen om een van de grootste projecten in deze sector sinds vele jaren te mogen gaan uitvoeren (projectomvang ca M€ 850, subsidie M€ 383). Dus geen rustperiode voor de NAG, maar weer samen met LRN en het team volop aan de slag met de uitwerking voor het schrijven van gedetailleerde projectvoorstellen, inrichting van de projectorganisatie etc.

Inmiddels hadden we gelukkig na een paar maanden ook de coronatijd achter ons mogen laten. Dit betekende dat er weer gereisd mocht gaan worden. De beurzen werden weer mogelijk en voor de NAG betekende dit onder meer de deelname aan de Internationale Luchtfahrt Ausstellung (ILA, juni) in Berlijn en korte tijd daarna aan Farnborough (juli). Maar ook diverse kennis- en handelsmissies konden en moesten ook weer door het team worden uitgewerkt en uitgevoerd (o.a. Toulouse, Italië, Brazilië, Hamburg, Berlijn) voor zowel de maak en onderhoudsbedrijven als voor de airport leden. Kortom, een paar tandjes bijschakelen. Dat het niet alleen voor ons druk was maar ook voor onze leden die hadden aangegeven om aan deze missies graag te willen deelnemen, bleek wel uit toch een paar afmeldingen op het laatste moment. Vervelend voor de energie die er in is gestoken, maar ook vaak voor de ontvangende kant die met een kleinere groep te maken kreeg. We moeten in de toekomst proberen dit echt te voorkomen door bijvoorbeeld nog beter naar de periode te kijken waarin het zou moeten plaatsvinden. Het is dan wel weer bijzonder plezierig te horen dat de participerende deelnemers bijzonder tevreden waren over de inhoud van deze bezoeken en het netwerk dat daar werd gepresenteerd. Dergelijke contacten kunnen weer business genereren in de toekomst. Daar doen we het als NAG ook allemaal voor.

Wat ik mij over 2022 zal blijven herinneren is de drive in het cluster elektrisch vliegen (inmiddels omgedoopt in EFC: Electric Flying Connectors). Met veel enthousiasme probeert men dit onderdeel in de luchtvaartsector ook inhoud te geven. Bij InHolland bijvoorbeeld wordt een elektrisch vliegtuig gebouwd (stond op de NAG stand tijdens de ILA) dat dit jaar moet gaan vliegen. Via de Dutch Caribean Cooperation of Airports wordt gekeken of met elektrisch vliegen de overzeese eilanden beter ontsloten kunnen worden. En daarnaast wordt getracht een groeifondsvoorstel op te stellen voor dit segment. Mooie ontwikkelingen, die we als NAG ook blijven promoten en ondersteunen omdat hier  innen de sector weer geheel nieuwe technologieën en bedrijven ontstaan waarbij ook cross sectorale verbindingen te zien zijn.

Belangrijk voor onze sector is zonder meer dat we ook jonge mensen blijven boeien en binden. We moeten laten zien dat we veel energie steken in die verduurzaming en dat zij daar een zeer belangrijke rol in kunnen en moeten spelen. Als NAG doen we dat samen met het CvBLO (Commissie voor Belanghebbende in  Luchtvaart Onderwijs) en met onze eigen Young NAG. Goed om waar te nemen dat Young NAG het afgelopen jaar van start is gegaan en in het afgelopen jaar ook diverse, goed bezochte evenementen heeft georganiseerd. Dit jaar willen we dit verder uitbouwen samen met hen.

Als NAG blijft duurzame luchtvaart het sturende thema om onze leden te ondersteunen bij de business ontwikkeling. Een sterke relatie met de OEM-ers is daarbij essentieel. De MoU’s met Airbus en Embraer zijn daarom het afgelopen jaar intensief opgepakt met kennisinstellingen en industrie waarbij alle segmenten binnen de NAG zijn betrokken. Ook het komende jaar zullen we hiermee energiek doorgaan. Het moment dat OEM-ers hun eerste duurzame vliegtuigen willen laten vliegen op een alternatieve aandrijving (waterstof, elektrisch of een combinatie) komt met rasse schreden nader. En als NAG willen wij hier kennis en producten in terug zien vanuit Nederlandse organisaties.

De vorig jaar gelanceerde nieuwe NAG website wordt goed gewaardeerd en bezocht. Belangrijk want hier vind je veel informatie op terug. Blijf de site bezoeken, want dan blijf je op de hoogte van de vele ontwikkelingen binnen jouw vereniging.

We zijn nu begin 2023 aangekomen in de fase waar we de gemaakte plannen en ideeën moeten omzetten in activiteiten (‘minder praten, meer poetsen’). Als Nederlandse luchtvaartsector moeten we de brede buitenwereld laten zien dan we volop inzetten op verduurzaming en we slimme en innovatieve kennis, producten en (MRO)diensten kunnen leveren. De NAG doet dit in nauwe en constructieve samenwerking met de overheid. Dat betekent ook dit jaar weer hard werken en wellicht ook op sommige momenten hard hollen. Maar als geheel worden we hier beter van en geeft dit ook weer energie, mij in ieder geval wel. Ik wens jullie allen hierbij heel veel succes en veel geluk en een goede gezondheid in 2023.