27 January 2022

A dynamic year

Share news

Ruim een jaar heb ik er nu opzitten als voorzitter van de NAG. Het was een dynamisch jaar waarbij er diverse (ook ongeplande) activiteiten zijn uitgevoerd.

Een fraai moment vond plaats op de algemene ledenvergadering op 10 december 2020 waar ik het stokje overnam van mijn voorganger René van Doorn. Tijdens die vergadering is door NAG het zaadje gepland voor het later genoemde R&D mobiliteitsnoodfonds voor de 3 sectoren automotive, maritiem en luchtvaart. Binnen twee maanden werd er door de overheid een bedrag voor hert bedrijfsleven ter beschikking gesteld van 150 miljoen euro, waarvan uiteindelijk circa 50 miljoen bij de luchtvaartsector terecht is gekomen. Een mooi en degelijk stukje werk van de NAG. Hand en hand met LRN is er toen gewerkt om in augustus de projectaanvragen te realiseren. Er zijn inmiddels drie luchtvaartprojecten goedgekeurd. We hadden op nog een of twee gehoopt, maar de budgetten lieten het niet toe. Wel gaan we bekijken of we deze interessante projecten nog op een andere wijze gerealiseerd kunnen krijgen.

Door corona zijn diverse beurzen in 2021 niet door gegaan. Alleen de MRO beurs in oktober in Amsterdam en de Inter Airport in München hebben doorgang kunnen vinden. En daar waren we met mooie NAG paviljoens en met diverse NAG leden ook duidelijk aanwezig. Helder was dat veel bezoekers het weer prettig vonden om met elkaar over de business op de beurs te kunnen spreken.

Als geluk bij een ongeluk hebben we door het niet door gaan van die beurzen en events onze tijd en energie kunnen steken aan de Groeifonds aanvraag. Omdat bij deze tweede tranche de ministeries nog een aanvraag mochten doen hebben we als totale luchtvaartsector deze krans aangegrepen om samen met het ministerie van Infrastructuur en Water de inmiddels bekende aanvraag Luchtvaart in Transitie in te dienen. Dat was enkele maanden hard buffelen met een kleine kerngroep onder leiding van LRN. Vanuit de NAG hebben we hier op diverse fronten ook onze inspanningen geleverd.  Nu afwachten wat het resultaat in het voorjaar gaat worden. Spannend.

Veel leden zijn niet direct betrokken bij dit soort grootschalige ontwikkelingsprogramma’s en vragen zich af wat zij daar aan hebben. Maar vergis je ook niet in de indirecte effecten. Ook als bedrijf/organisatie in de tweede of derde lijn kun je profiteren van een sterk en goed functionerende luchtvaartsector in Nederland. Het R&D netwerk bij internationale marktpartijen is vaak een voorloper van reguliere business. Het kost wellicht enige tijd maar is wel degelijk van ondersteunend belang. Hier zijn diverse voorbeelden van te benoemen ook buiten de luchtvaartsector.

Aan wat achter ons ligt,  kunnen we niet veel meer wijzigen. We moeten en gaan ons verder richten op de toekomst. Verduurzaming en energietransitie zijn twee heel belangrijke thema’s die de luchtvaartsector ook raken. En of het nu gaat om productie van vliegtuigen of vliegtuigonderdelen of om de processen op en rond luchthavens allemaal kunnen we hier ons steentje aan bijdragen. En of we dat nu gaan doen met nieuwe (productie) technieken, gebruik van data en artificiële intelligentie, innovatieve MRO-processen of het verduurzamen van de luchthavens, alle steentjes die hier aan bijdragen zijn nuttig. Als NAG blijft duurzame luchtvaart het sturende thema om onze leden te ondersteunen bij de business ontwikkeling.

Het is algemeen bekend dat jonge ondernemende bedrijven vaak sneller voorop (kunnen) gaan in de duurzaamheid dan de gevestigde bedrijven en organisaties. Dat is ook de reden dat we binnen de NAG dit jaar meer aandacht gaan schenken aan start-ups en scale-ups. We zien in andere landen om ons heen dat men hier al meer resultaten heeft geboekt, terwijl we in Nederland al veel bekende bedrijven in andere sectoren hebben die uit start-ups zijn ontstaan. Hierbij past ook goed de doorontwikkeling van Young NAG dat vorig jaar van start is gegaan.

De NAG wil haar leden kunnen ondersteunen bij het verwerven van een positie in de toeleveringsketens en het aansluiten van R&D onderwerpen bij eindklanten. Een sterke relatie met de OEM’s is daarbij essentieel. De onlangs gesloten MoU’s met Airbus en Embraer zullen dit jaar intensief worden opgepakt met kennisinstellingen en industrie waarbij alle segmenten binnen de NAG zullen worden betrokken.

Tot slot zullen we ook (hopelijk als corona ons niet voor de wielen rijdt), naast de vele binnenlandse events (waar veel waardering voor is) ook weer met veel enthousiasme inzetten op de buitenlandse beurzen. De topper waar we ons zeker op gaan richten is de Internationale Luftfahrt Ausstellung (ILA) van 22 tot en met 25 jun in Berlijn. Ik hoop velen van jullie hierbij, maar ook bij andere gelegenheden te ontmoeten.

Als zichtbare start van het nieuwe jaar heeft de NAG een nieuwe, overzichtelijke en frisse website gelanceerd. Bezoek deze zeker. Samen met alle leden, onze partners LRN, CvBLo en EACP en natuurlijk het NAG team kijk ik uit naar een mooi jaar voor de luchtvaartsector en wens jullie daarbij alle succes en gezondheid.

Lex Besselink
voorzitter

By chairman Lex Besselink

Lex Besselink

Chairman of the Board